จวกรัฐสอดไส้กฎกระทรวงเกษตรฯ เตรียมเก็บค่าใช้น้ำทำนา

โวยรัฐบาล หลังกระทรวงเกษตรฯ สอดไส้กฎกระทรวง เพื่อเรียกเก็บค่าน้ำชลประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ทั้งที่อยู่ในและนอกเขตชลประทาน ด้านอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า เป็นการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอัตราการจัดเก็บค่าใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

 

เปิดเวที รับฟังความคิดเห็น เก็บค่าน้ำชลประทาน

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่กระทรวงเกษตรฯ รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2484 ว่า เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วพบว่ามีการสอดไส้กฎกระทรวง เพื่อเรียกเก็บค่าน้ำชลประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ทั้งที่อยู่ในและนอกเขตชลประทาน ได้แก่

 

เดชา นุตาลัย ลุกโต้แย้ง คัดค้านไม่เห็นด้วย

 

1.เก็บค่าใช้น้ำชลประทาน หากทำนามากกว่า 30% ของพื้นที่ จ่ายไร่ละ 25 บาทต่อปี ถ้าทำนาในพื้นที่น้อยกว่านั้น เก็บลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท 2.เก็บค่าบำรุงทางชลประทานกับผู้ใช้เรือ แพและยานพาหนะอื่น เช่น ถ้าเป็นเรือเก็บครั้งละ 7 บาทต่อความยาวเรือ 1 เมตร ทั้งนี้ ที่กรมชลประทานต้องการเก็บค่าทำนาจากชาวนา โดยอ้างว่าเพื่อนำเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อชลประทาน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่จริงแล้วหน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชลประทานพื้นที่ซึ่งมีงบประมาณประจำอยู่แล้ว

 

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บค่าน้ำชลประทาน

 

นายวันนิวัติ กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมชลประทานยังได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่กรมเดียว อยู่ที่ 77,143.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,036.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.1% ขณะที่กรมอื่นถูกตัดงบลง จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงจะต้องมีการออกกฎกระทรวง เพื่อเก็บค่าใช้น้ำในการทำนากับเกษตรกรเหมือนรีดเลือดกับปู ทั้งที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อชลประทาน ก็มีรายได้จากแหล่งอื่น

 

เช่น การจำหน่ายน้ำให้กับธุรกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการประปาอยู่แล้ว จึงอยากให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องยกเลิกแนวคิดดังกล่าว แล้วเร่งรัดจัดสรรแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรในตอนนี้ การที่บอกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุด

 

โดยที่ไม่ดูบริบทของการใช้และผลลัพธ์เลย ว่าเกษตรกรใช้น้ำไปเพื่อผลิตอาหารให้คนไทยได้มีกิน มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ประกอบการได้วัตถุดิบสำหรับการขาย การส่งออก ทั้งหมดล้วนมีสารตั้งต้นจากเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งประเทศ การเก็บค่าน้ำที่ได้จากธรรมชาติเอากับเกษตรกร โหดร้ายเกินไป เกษตรกรที่กำลังร่อแร่อยู่แล้ว ได้ตายกันหมดแน่ๆ

 

 

ขอบคุณ ข่าวสด/ฐานเศรษกิจ