วิธีกู้เงิน 50,000 จากออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนออมสิน กู้เงินคนละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ในสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ของธนาคารออมสิน แล้ว

 

คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้เงิน 50,000 บาท ต้องมีดังนี้

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พ่อค้า แม่ค้า
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้มีรายได้ประจำ
  • มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้
  • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
 

 

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปฯ MyMo มีขั้นตอนดังนี้

 

1. เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

กู้เงินออมสิน

 

 

2. กดปุ่ม “สมัคร”

 

กู้เงินออมสิน1

 

3. กดปุ่ม “สมัคร”

กู้เงินออมสิน2

 

4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

กู้เงินออมสิน3

 

5. กด “ถัดไป”

กู้เงินออมสิน4

 

6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

กู้เงินออมสิน5

 

7. แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

กู้เงินออมสิน6

 

8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

กู้เงินออมสิน7

 

9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

กู้เงินออมสิน8

 

10. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า

กู้เงินออมสิน9

 

11. กด “ยินยอม”

กู้เงินออมสิน10

 

12. กด “ยืนยัน”

กู้เงินออมสิน11

 

 

13. กดรับรหัส OTP

กู้เงินออมสิน12

 

 

14. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

กู้เงินออมสิน13

 

 

15. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

กู้เงินออมสิน14

 

16. รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด

กู้เงินออมสิน15

 

17. รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ

กู้เงินออมสิน16

 

18. หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

กู้เงินออมสิน17

 

 

 

ขอบคุณ Sanook.com