ข้อดี – ข้อเสีย รถยนต์ไฟฟ้า หาข้อมูลไว้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ

เดียวนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมา รัฐบาลเองก็มีแผนการลดราคาภาษีรถยนต์ไฟฟ้า แถมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคใหม่ ที่ช่วยลดมลภาวะให้โลกได้เป็นอย่างดี และสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้ซักคัน ก็ควรเข้ามาดูข้อดี ข้อเสียให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ

 

 

ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า

1. ประหยัดค่าเชื้อเพลิง

แน่นอนว่าปัจจัยแรกที่ผู้คนเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาป (รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน) ก็เพราะความประหยัดในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนั่นเอง โดยมีการคำนวณกันว่าจะช่วยประหยัดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้สูงถึง 2 เท่ากว่า ๆ โดยรถยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนค่าพลังงานอยู่ที่ 0.37 บาท / 1 กิโลเมตร ขณะที่รถยนต์ใช้น้ำมันมีต้นทุนค่าพลังงานเริ่มต้นที่ 1.70 บาท / 1 กิโลเมตร

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการปล่อยมลภาวะน้อยมาก ๆ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่เกิดการเผาไหม้เหมือนกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งจะมีการปล่อยควันไอเสียส่งผลต่อมลพิษในอากาศเป็นที่มาของภาวะเรือนกระจกอันส่งผลให้โลกร้อนตามมา

3. เครื่องยนต์ทำงานเงียบ

การทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความเงียบกว่ารถยนต์สันดาปที่มีเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างดังโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี

4. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ปัจจุบันภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุน สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น มาตรการพิเศษทางภาษีและอื่น ๆ ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นวาระแห่งชาติของหลายประเทศ

5. ผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีวันหมด

ไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของ ต่างจากน้ำมัน


 

ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

1. ข้อจำกัดเรื่องระยะทาง

ระยะทางในการวิ่งขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ บางกรณีอาจจำเป็นต้องหยุดชาร์จไฟเพิ่มก่อนถึงจะวิ่งต่อได้ทำให้เสียเวลาไปบ้าง

2. ใช้เวลาชาร์จนาน

รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาในการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่นานกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยเฉลี่ยต่อครั้งตกครั้งละประมาณ 20-30 นาที

3. สถานีชาร์จมีน้อย

ในปัจจุบันจุดบริการสถานีชาร์จพลังงานยังมีน้อยไม่ครอบคลุม เนื่องจากในบ้านเรารถยนต์ไฟฟ้ายังมีน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์ใช้น้ำมัน

4. การบำรุงรักษา

อู่ซ่อมบำรุงถือเป็นจุดด้อยที่สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากประเทศไทยอยู่กับรถยนต์แบบสันดาปมานานหลายสิบปี ความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะความรู้ความสามารถของทีมช่างผู้ชำนาญ

5. การกำจัดขยะพิษจากแบตเตอรรี่

อายุของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานจำกัด ดังนั้นเมื่อหมดอายุจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ทำให้ปริมาณขยะพิษจากแบตเตอรี่มีจำนวนมาก ดังนั้นการกำจัดทิ้งต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

 

 

 

ขอบคุณ ไทยรัฐ