เล่มทะเบียนรถหายทำไงดี ต้องแจ้งความหรือไม่?

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความเสมอ

     การขอออกเล่มคู่มือจดทะเบียนทดแทนเล่มเดิมที่สูญหาย จะเป็นต้องเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจก่อนเสมอ เนื่องจากเป็นเอกสารประจำรถที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปปลอมแปลง จากนั้นจึงนำสำเนาบันทึกประจำวันและหลักฐานที่จำเป็นติดต่อยังสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอเล่มทะเบียนทดแทน

  • สำเนาบันทึกประจำวัน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

     ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปติดต่อกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

  • ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
  • บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
  • รับเล่มทะเบียน

     ทั้งนี้ เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข ลำดับที่ 2 และนาย ค ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองคนปัจจุบัน เล่มที่ออกทดแทนจะปรากฏเฉพาะนาย ค แต่เป็นผู้ครอบครองลำดับที่ 3 แทน)

     ผู้ที่มีข้อสงสัยในการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน สามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร 02-271-8888 หรือ 1584 


ขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูลดีๆ จาก ALLSUREWIN

สนใจเข้ามาผ่อนคลายกับหลากหลายเกมส์มากมายให้เลือกเล่น ได้ที่ @ALLSUREWIN

เล่นที่นี่มีแต่วิน ต้องวินชัวร์ แอด @winsure

ใครปิด เราไม่ปิด สนใจเสี่ยงดวงติดต่อเราได้ที่ไลน์ @asw888 ตลอด 24 ชม.


เกมดี เกมมัน มากกว่า 1,000 เกม @gamewin


แค่คิดถึงเรา เงินก็อยู่ในบัญชี @asw168


เล่นได้ จ่ายชัวร์ @RT88