ชาวมุสลิมสงขลา 4,000 คน รวมตัวละหมาดฮายัตตัวค้านสร้าง เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในโลก

ชาวมุสลิมใน จ.สงขลา กว่า 4,000 คน รวมตัวกันละหมาดฮายัตเพื่อคัดค้านสร้างเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ อ.เทพา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยขอให้ภาครัฐและเอกชนทบทวนโครงการนี้อีกครั้ง ชี้เบื้องหลังการก่อสร้างครั้งนี้ มิใช่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาที่บริสุทธิ์

 

มุสลิมสงขลากว่า 4,000 คน ค้านสร้างเจ้าแม่กวนอิน

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้ามัสยิดตักญัดุลอาบีดีน (ปากบางสะกอม) หมู่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ทาง นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับอิหม่ามทุกมัสยิดใน จ.สงขลา และชาวมุสลิมทั้งในพื้นที่ และใกล้เคียงราว 4 พันคน ได้รวมตัวกันจัดละหมาดฮายัต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านไม่ให้มีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นในพื้นที่ หมู่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และขอพรจากพระองค์อัลลอฮฺ เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

 

โดยการรวมตัวกันของชาวมุสลิมในครั้งนี้ ถือว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งของ จ.สงขลา ที่มีการรวมตัวกันละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนมากหลายพันคน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ที่สังเกตการณ์ และดูแลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบ

 

มุสลิมสงขลาครึ่งหมื่น ละหมาดฮายัต ครั้งประวัติศาสตร์ ค้านสร้างเจ้าแม่กวนอิม ใหญ่สุดในโลก

 

ชาวบ้านยังได้ทำป้ายรณรงค์ “ชาวบ้านจะนะ-เทพาไม่ต้อนรับ TPIPP” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เบื้องหน้าเจ้าแม่กวนอิมนั้น มีเบื้องหลังคือ จะนะเมืองอุตสาหกรรม เพราะทราบดีว่า เบื้องหลังการก่อสร้างครั้งนี้ มิใช่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาที่บริสุทธิ์ แต่มีทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง

โดยเฉพาะทุนใหญ่จากจีนที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในไทยในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว และหวังจะมาฮุบเศรษฐกิจชุมชน ฮุบทรัพยากรในท้องถิ่น และต่อไปก็อาจจะสามารถยึดแผ่นดินคนในพื้นที่ได้ในอนาคต

 

 

อีกทั้งทางชาวมุสลิมในพื้นที่ยังได้ขอให้รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงของชุมชน ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ความมั่นคงทางทรัพยากร มากกว่าความมั่นคงของทุนต่างประเทศ และนายทุนใหญ่ในไทยที่ได้รับประโยชน์ และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทั้งทางวิชาการ และสังคม ในการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องนี้ต่อเพื่อนต่างศาสนิก และเพื่อนร่วมชาติ ต่อไป

 

 

หนึ่งในผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชาวมุสลิมใน จ.สงขลา พร้อมใจกันเข้าร่วมละหมาดฮายัตในครั้งนี้เป็นจำนวนหลายพันคน ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดที่มีอยู่มากกว่า 400 มัสยิด มัสยิดละ 10 คน และยังมีตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกบางส่วนเข้าร่วมด้วย

 

กิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี เพื่อคัดค้านการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม ที่สูงที่สุดในโลกของ บริษัท TPIPP ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา และเป็นการแสดงออกให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความรู้สึก และเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ โดยหลังจากนี้ขอให้ภาครัฐ และบริษัทเอกชน ทบทวนโครงการนี้อีกใหม่ด้วย

 

 

 

ขอบคุณ มติชน/ผู้จัดการออนไลน์