ด่วน! สั่งระงับการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน Telagram

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563 ได้มีหนังสือคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 11/2563 เรื่องงับการเผยแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ  โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้สั่งให้กสทช.ระงับการการใช้แอปพลิเคชัน Telegram หลังกลุ่มผู้ชุมนุมชใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในการกระจายข่าวสารต่างๆ

ในโลกออนไลน์ในขณะนี้ได้มีประกาศแจ้งเรื่องขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ถึง กสทช.ระบุว่า ตามคำสั่งของผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือ กสทช. ให้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกราย ระงับการใช้แอปพลิเคชัน  Telegram พร้อมแนบ ไอพี แอดเดรส มาด้วย

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2563 (วานนี้) กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้แลกใช้แอปพลิเคชั่นเทเลแกรมในการกระจายข่าวสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการชุมนุม โดยมีประชาชนแอดเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนปลดแอกมากถึง 160,000 แอคเคาน์