รพ.วิภาวดี ยกเลิกการซื้อวัคซีนโมเดอร์นา

โรงพยาบาลวิภาวดีโพสชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณียกเลิกการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา

 

รพ. วิภาวดี

 

วันที่ 6 พ.ค. 2564 โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดเผยว่า ได้พิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวแล้ว

 

 

โดยระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

 

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกท่านไม่ได้ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าอาจเกิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

 

โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว

โรงพยาบาลวิภาวดีจึงใคร่ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความชัดเจนในการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามความต้องการต่อไป

 

รพ.วิภาวดี ยกเลิกซื้อ โมเดอร์นา หลังให้คำตอบไม่ได้ว่าได้วัคซีนตอนไหน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ ข่าวสด/Kapook