แม่น้ำโขงเปลี่ยนไป น้ำลดต่ำจน่าเป็นห้วง กระทบชาวบ้านในพื้นที่

ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หวั่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 1.44 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 0.22 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีฝนตก และปริมาณน้ำโขงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยเฉพาะน้ำโขงบริเวณตำบลเมืองหมี อ.เมืองหนองคาย น้ำโขงได้ลดลงจนเห็นสันดอนและโขดหินในแม่น้ำโขง เกิดตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็ม น้ำโขงใส และไหลช้า เพราะตามปกติแล้วน้ำโขงจะมีสีขุ่นแดงเป็นสีอิฐ อีกทั้งไหลแรง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนในประเทศจีน และประเทศลาว ระดับน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขง

 

 

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหมีได้ออกหาปลาโดยการหว่านแห พบว่าช่วงนี้มีอุปสรรคในการจับปลา น้ำโขงลด โขดหินเกิดขึ้น เมื่อหว่านแหลงไปในน้ำ ก็จะเกิดปัญหาแหติดโขดหิน และจับปลาไม่ค่อยได้ ปลาลดจำนวนลง และจับได้ยากขึ้น ประกอบกับส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลานิลกระชังเช่นกัน เพราะเศษตะไคร่น้ำจะไปเกาะกับกระชังจนคล้ายน้ำนิ่ง ปลาที่เลี้ยงตายได้ง่ายขึ้น โดยชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำโขงผิดปกติ หลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าน้ำโขงจะลดลง แต่ในวันถัดไปก็จะมีน้ำโขงขยับเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการปรับสมดุล แต่ปีนี้ระดับน้ำมีแต่ลดลงอย่างเดียว ดังนั้นน้ำโขงน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก.

 

 

ขอบคุณ ไทยรัฐ