9 มาตรการ นายกแจกเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดรอบใหม่

9 มาตรการ ที่รัฐบาลลุงตู่ใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอบใหม่ ครอบคลุมประชาชนถึง 68 ล้านคน 

 

 

9 มาตรการ มีดังนี้

1. มาตรการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และบรรเทาภาระหนี้สินประชาชน โดยให้กู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ และยืดพักชำระหนี้ไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

2. มาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างแรงงานระบบประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงาน และลดเงินสมทบกองทุนเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์

3. มาตรการช่วยรายจ่ายครัวเรือน ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

4. มาตรการลดค่าครองชีพ เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ “โครงการคนละครึ่ง” เพิ่มพิเศษรอบ 3 อีก 1 ล้านคน

5. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์!!

6. มาตรการเพิ่มเงินอุดหนุนกลุ่มรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน (ยังไม่ยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการ)

7. มาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” แจกเงินฟรีเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างแรงงานนอกระบบ 16 ล้านคน และกลุ่มเปราะบางอีก 6 ล้านคน เดือนละ 3,500 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน

8. มาตรการอัดฉีดเยียวยากลุ่มอาชีพเกษตรกร 8 ล้านราย รายละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 
9. มาตรการฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรีให้ประชาชนทั่วประเทศ 68 ล้านคน

 

 

ขอบคุณ ไทยรัฐ/แม่ลูกจันทร์