แอปโหลดใบขับขี่ออนไลน สำหรับคนชอบลืมพก

กรมการขนส่งทางบก ออกข้อกำหนดให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถได้ เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

ขนส่งฯ แจง กฎหมาย ไม่มี - ไม่พกใบขับขี่ ยังไม่มีผลบังคับใช้

 

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ กระทำได้จริงเฉพาะกับผู้ขับรถ มีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น โดยผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือแสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตรวมถึงสามารถทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้

 

ประกาศใช้แล้ว ใบขับขี่ดิจิตอล มีผลเริ่มใช้งานได้จริง 19 กันยายนนี้

 

ทั้งนี้ การบันทึกภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องปรากฏเครื่องหมายคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ชัดเจนสามารถสแกนข้อมูลได้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ เจ้าพนักงานจราจร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ดังนั้น จึงสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้สำหรับประชาชนที่มีใบอนุญาตขับรถแบบไม่มีคิวอาร์โค้ด สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน โดยใช้เมนูอื่นๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันได้เท่านั้น ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ หากต้องการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน จะต้องเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด จึงจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด

 

ไขข้อสงสัย!  ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง สามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ จริงหรือ?

 

ทั้งนี้ ประชาชนยังคงสามารถพกพา และแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบเก่าทุกชนิดทุกประเภท สามารถใช้งานได้จนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไป

 

วิธีโหลดใบขับขี่ดิจิตอล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณ TNNOnline/ข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก/iT24Hrs