วิธีเปลี่ยน วัน-เวลา และสถานที่ ในรูปภาพของไอโฟน

อยากเปลี่ยนวัน-เวลา และสถานที่ รูปภาพในไอโฟนทำได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

 

 

ปรับวัน-เวลา

 1. เข้าไปในรูปหรือวิดีโอที่ต้องการเปลี่ยนวัน-เวลา
 2. กดปุ่ม i บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
 3. จะปรากฏข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว ว่าถ่ายเมื่อไหร่ วันไหน สถานที่ใด และถ่ายด้วยโทรศัพท์รุ่นใด
 4. กดปุ่ม “ปรับ” หรือ “adjust” หากใช้ภาษาอังกฤษ
 5. เลือกวัน-เวลา โดยสามารถเลือกไทม์โซนที่ต้องการได้ด้วยเช่นกัน
 6. จากนั้นกดที่คำว่า “ปรับ” หรือ “adjust”
 7. วัน-เวลาของไฟล์ดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนตามที่เราต้องการ

 

 

เปลี่ยนสถานที่

 1. เข้าไปในรูปหรือวิดีโอที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่
 2. กดปุ่ม i บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
 3. จะปรากฏข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว ว่าถ่ายเมื่อไหร่ วันไหน สถานที่ใด และถ่ายด้วยโทรศัพท์รุ่นใด
 4. กดปุ่ม “ปรับ” หรือ “adjust” หากใช้ภาษาอังกฤษ ในช่องข้อมูลสถานที่
 5. พิมพ์สถานที่ที่เราต้องการลงไปแทน
 6. จากนั้นกดที่คำว่า “ปรับ” หรือ “adjust”
 7. สถานที่ของไฟล์ดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนตามที่เราต้องการ

 

 

วิธีเปลี่ยนกลับค่าเริ่มต้น

 1. เข้าไปในรูปหรือวิดีโอที่ทำการเปลี่ยน วัน-เวลา สถานที่ไว้แล้ว
 2. กดปุ่ม i บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
 3. กดปุ่ม “ปรับ” หรือ “adjust” หากใช้ภาษาอังกฤษ
 4. มุมขวาบนของจอจะมีคำว่า “แปลงกลับ” หรือ “Revert” หากใช้ภาษาอังกฤษ
 5. กดปุ่ม “แปลงกลับ” หรือ “Revert”
 6. ไฟล์ดังกล่าวก็จะกลับมาเป็น วัน-เวลา สถานที่เริ่มต้น

 

 

 

 

ขอบคุณ ข่าวสด