เตรียมการให้ดี วันที่ 8-10 เม.ย.นี้ 5 ธนาคารปิดปรับปรุงบริการแอพฯ​

5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ, และธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่ 8,9 และ 10 เม.ย. นี้

 

 
 

โดยธนาคารที่แจ้งปิดปรับปรุงระบบได้แก่ ​ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารออมสินซึ่งแต่ละแห่งได้แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ ส่งผลทำให้บางบริการไม่สามารถใช้งานได้ 

ประกาศธนาคารไทยพาณิชย์

ประกาศธนาคารไทยพาณิชย์

ประกาศธนาคารกสิกร

 

ธนาคารกสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบ เสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 2.30 – 8.00 น. ไม่สามารถทำรายการต่อไปนี้ได้ >> ฝากเงิน -ชำระค่าสินค้าผ่าน KBank Service / ตู้บุญเติม/ ตู้เติมสบาย/ ตู้เติมดี, โอนเงินพร้อมเพย์-ชำระค่าสินค้าผ่าน e-Wallet, สมัครบริการเปิดบัญชีที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS

 
ประกาศธนาคารกรุงไทย

 

ประกาศธนาคารกรุงไทย

 

ประกาศธนาคารกรุงเทพ

 

 
ประกาศธนาคารออมสิน

 

 
 

ดังนี้

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นแม่มณี (แอปฯ ร้านค้า) ชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบ 

 • วันที่ 8 เม.ย. 65 เวลา 23.00-24.00 น.
 • วันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 00.00-06.00 น.

364706

ธนาคารกรุงไทย 

ปรับปรุงปรับปรุงระบบงานธนาคารทุกระบบ เช่น Krungthai NEXT, Krungthai Internet Banking, เป๋าตัง, เป๋าตุง, ถุงเงิน เป็นต้น

 • วันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 00.40-06.10 น.

bbk

ธนาคารกรุงเทพ

ปรับปรุงระบบ Mobile Banking เพื่อพัฒนาระบบ

 • วันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 02.00-07.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบโมบายแบงก์กิ้งได้ เนื่องจากจะมีการพัฒนาระบบ

ธนาคารกสิกรไทย 

ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น K PLUS เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ

 • วันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 02.30-08.00 น.

ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ได้

1. สมัครบริการ เปิดบัญชี ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่

 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และ บัญชีกองทุน
 • โอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ผ่าน PromptPay International
 • ลงทะเบียนบริการ NDID
 • สมัครบริการหรือเปิดบัญชีจากแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่ Blue CONNECT, GrabPay Wallet, LINE BK, YouTrip, MAKE by KBank, เปิดบัญชี KSecurity, รับชำระผ่าน Facebook Pay, รับชำระผ่าน Coral เป็นต้น
 • สมัครสินเชื่อต่างๆ บน K PLUS ได้ รวมถึงการสมัครสินเชื่อจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แก่ Dolfin, Shopee, Lazada ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS
 • ปิดการให้บริการ Wealth Plus

2.ฝากเงิน และชำระเงินสินค้า ผ่าน KBank Service และตู้บุญเติม ตู้เติมสบาย ตู้เติมดี
3.โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการชำระค่าสินค้า ผ่าน e-Wallet
4.แลกเปลี่ยนเงินตราที่ตู้แลกเปลี่ยนเงินตรา

gsb

ธนาคารออมสิน 

ปรับปรุงระบบโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ moneygram ชั่วคราว

 • วันที่ 10 เม.ย. 65 เวลา 13.00-16.00 น. 

 

 

 

ขอบคุณ ข่าวสด

 

 
 
ขอบคุณ ข่าวสด