ไหว้พระ เสริมบุญ กับ 10 วัดเชียงราย

วันนี้แอดมินอยากชวนทุกคนมาทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักสิทธิ์ กับ 10 วัดในจังหวัดเชียงราย แต่ละที่มีความร่มรื่น บรรยากาศดีงาม เหมาะกับการทำบุญ และท่องเที่ยวไปในตัว จะมีที่ใดบ้าง ตามมาดูกันเลย

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดร่องเสือเต้น

          วัดสวยอันดับต้น ๆ ของเชียงราย ในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งของวัดและหมู่บ้านจะมีเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไป-มา จึงเรียกบริเวณนี้ว่าวัดร่องเสือเต้น และบ้านร่องเสือเต้น ปัจจุบันภายในวัดโดดเด่นด้วยวิหารสีฟ้าที่มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบพุทธศิลป์ที่สวยงามวิจิตรตระการตา ออกแบบโดยคุณพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก (ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระพุทธรูปสีขาวมุก และยังมีจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วย

 นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่หลังวิหาร, พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ พระเจดีย์สูง 20 เมตร และพญานาคหน้าวิหาร เป็นต้น

ที่ตั้ง : 306 หมู่ที่ 2 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

 วัดมิ่งเมือง

          ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย แต่เดิมมีชื่อว่า วัดเงี้ยว หรือวัดช้างมูบ (ช้างมอบ) เป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทใหญ่มายาวนานมากกว่าร้อยปี ภายในวัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาผสมผสานศิลปะเมียนมา มีสิ่งที่สำคัญ เช่น องค์พระประธาน พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน, วิหารแบบศิลปะไทใหญ่ผสมล้านนา, บ่อน้ำช้างมูบ บ่อน้ำโบราณ และเจดีย์ศิลปะล้านนา ประดับด้วยฉัตรศิลปะเมียนมา เป็นต้น

ที่ตั้ง : ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดพระแก้ว

          วัดสำคัญอีกแห่งของเมืองเชียงราย มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ตามตำนานเล่าว่าเป็นวัดที่ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) มีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระแก้ว” เรื่อยมา

ภายในวัดพระแก้วมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ ศิลปะเชียงแสน, พระเจ้าล้านทอง พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะสวยงาม, พระเจดีย์ สีทองอร่าม กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ, พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือพระหยกเชียงราย, หอพระหยก อาคารศิลปะล้านนา และโฮงหลวงแสงแก้ว อาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นต้น

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : watphrakaew-chiangrai.com
เฟซบุ๊ก : วัดพระแก้ว เชียงราย

 

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดพระสิงห์

          พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดเก่าแก่กลางเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพญากือนา ราวปี พ.ศ. 1928 วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ยาวนานกว่า 20 ปี (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ) แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่า “วัดพระสิงห์” มาจนถึงปัจจุบัน

 

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระประธานในพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา, พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย-เชียงแสน, บานประตูหลวง ทำจากไม้แกะสลักจิตรกรรมสวยงาม, พระเจดีย์ ศิลปะล้านนา, พระพุทธบาทจำลอง, ซุ้มประตูโขง, หอระฆัง, ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา และต้นสาละลังกา เป็นต้น

ที่ตั้ง : ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดพระสิงห์ เชียงราย

 

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดร่องขุ่น

          วัดสวยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สร้างและออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง อาคารทั้งหมดภายในวัดเป็นสีขาวสว่างตา ประดับด้วยกระจกสีเงิน และยังมีช่อฟ้าใบระกาที่สวยงามวิจิตรตระการตา ตามสไตล์งานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัย และภายในอุโบสถของวัดร่องขุ่นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อยอยู่ด้วย

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น.

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดกลางเวียง

           สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1975 แต่เดิมมีชื่อว่า วัดจั๋นตะโลก หรือวัดจันทน์โลก แต่เมื่อมีการรังวัดจาก 4 มุมเมือง ก็พบว่าสถานที่ตั้งของวัดอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายพอดี จึงเรียกกันว่า วัดกลางเวียง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภายในวัดงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาประยุกต์ และยังเป็นที่ตั้งของสะดือเวียงเชียงราย ซึ่งอยู่ในมณฑปงดงาม

ที่ตั้ง : ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดขัวแคร่

          วัดสวยประจำหมู่บ้านขัวแคร่ ห่างจากบริเวณตัวเมืองเชียงรายเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้น มีความน่าสนใจด้วยพระวิหารและอาคารต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาสวยงาม โดยเฉพาะพระมหาวิหารหลวงพญาเจ้ามังรายมหาราช ที่มีการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตวิจิตรบรรจง ด้านในเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระศรีสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์น่าศรัทธา

ที่ตั้ง : 522 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดห้วยปลากั้ง

          วัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่สวยงามโดดเด่น ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ในบ้านห้วยปลากั้ง ไฮไลต์คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมที่มีศิลปะแบบจีนผสมล้านนนา มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ตาม 12 ราศี  ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่ พระพุทธรูป และพระอรหันต์ต่าง ๆ และเป็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ สูง 69 เมตร สีขาวสวยสะดุดตา

ที่ตั้ง : ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย – Wat Huay Pla Kang

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

 

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

           วัดสวยแห่งแม่สรวย ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต และศิษยานุศิษย์ งดงามไปด้วยพุทธศิลป์และงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ทั้งวิหารและอาคารต่าง ๆ มีรูปปั้น รูปหล่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ที่โดดเด่นก็คือ รูปหล่อโลหะทองคำของครูบาศรีวิชัยขนาดใหญ่ สีทองอร่าม

ที่ตั้ง : หมู่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดแสงแก้วโพธิญาณ

 

 

ไหว้พระ เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง

           วัดสำคัญบนยอดดอยตุง เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง พระธาตุสีทองอร่าม 2 องค์คู่กัน มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุนตามคติล้านนา ภายในวัดยังมีพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม เป็นที่ศรัทธาของคนไทย ชาวเมียนมา และชาวลาว ในช่วงเทศกาลประจำปี จึงมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ kapook.com