ภูเก็ตพร้อมเปิดเกาะ 1 ก.ค.นี้ โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ภูเก็ตเร่งเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยมีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องกักตัว 

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 กับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ว่าฯ ททท. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าว

 

 

หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า หลังจากที่ ศบศ.มีมติรับในหลักการ Phuket Sandbox ทำให้มีความชัดเจนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ททท. นอกจากการนำเสนอผลการประชุม ศบศ.แล้ว ทางภูเก็ต ได้มีการนำเสนอความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ และในบางเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลางด้วย

 

 

ประเด็นที่มีการหารือกัน อาทิ การเข้า-ออกด่านต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้ด่านที่ได้มาตรฐานมากที่สุด คือ ทางอากาศหรือสนามบิน ดังนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานด่านเข้าออกทางบกและทางน้ำ เพื่อควบคุมกำกับผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกให้ทั่วถึง, การจัดทำระบบติดตามตัว

 
 
 

การควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เลขตัวเดียว และมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นอีก, เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นต้น เพราะไม่อยากให้มีการระบาดระลอกใหม่ และเป็นโรคที่นำเข้ามาจากภายนอก ซึ่งทุกฝ่ายมีความกังวล แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยกันเองก็ตาม

 

 

ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อพูดคุยในรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้มีความพร้อมสูงสุดในมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดภูเก็ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจ/มติชน/ไทยรัฐ